Υπηρεσίες
Εσωτερικές υπηρεσίες
Πλήρης επίπλωση κατοικίας
Διάθεση λευκών ειδών / εβδομάδα
Πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα
Ανεμιστήρες οροφής
Κλιματισμός
Τζάκι
Επιπλωμένη βεράντα
 
Υπηρεσίες Περιβάλλοντος χώρου
Χώρος Β&Q με ψησταριά και φούρνο
Υπαίθριος χώρος ενδιαίτησης
Υπαίθριος χώρος καθηστικού
Χώρος στάθμευσης οχημάτων
 
site created and hosted by